Naše služby

 

Geometrický plán – Katastr nemovitostí: 
  • Rozdělení pozemků
  • Změna hranice pozemků
  • Vyznačení nebo změna obvodu budovy
  • Oprava geometrického a polohového určení nemovitosti
  • Průběh vytyčení nebo vlastníky zpřesněné hranice pozemku
  • Vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku
  • Vytyčení vlastnické, uživatelské hranice pozemku

 

Inženýrská geodezie:
  • Zaměření polohopisu a výškopisu – podklady pro projekt ·
  • Vytyčení prostorové polohy stavby

 

Pro více informací o námi nabízených službách nebo jejich objednání nás neváhejte kontaktovat ZDE.

 

Copyright Geodetivysocina.cz